مشخصات QC

ما از PG 1000 و Omega برای بررسی هر قطعه آسیاب انتهایی پس از تولید استفاده می کنیم.

 

Changzhou Ruilida Tools Co., Ltd. کنترل کیفیت 0

Changzhou Ruilida Tools Co., Ltd. کنترل کیفیت 1

 

پیام بگذارید