خط تولید

Changzhou Ruilida Tools Co., Ltd. خط تولید کارخانه 0

Changzhou Ruilida Tools Co., Ltd. خط تولید کارخانه 1

Changzhou Ruilida Tools Co., Ltd. خط تولید کارخانه 2

 

 

OEM / ODM

ما می توانیم به صورت رایگان حکاکی لیزری روی ساقه ابزار انجام دهیم.

 

Changzhou Ruilida Tools Co., Ltd. خط تولید کارخانه 0

 

برچسب سفارشی نیز موجود است.

Changzhou Ruilida Tools Co., Ltd. خط تولید کارخانه 1

ما همچنین می توانیم ابزارهای سفارشی را مطابق نقشه تولید کنیم.

Changzhou Ruilida Tools Co., Ltd. خط تولید کارخانه 2

 

پیام بگذارید